ESG: Environmental, Social & Corporate Governance

Descobreix com contribuïm al Compromís Mediambiental, Social, i Corporatiu.

Solicita más información
  Informació bàsica sobre protecció de dades

  LUDA Partners adopta els criteris ESG (Environmental, Social & Governance), entesos com a postulats d’actuació empresarial al voltant de les referències de, sostenibilitat, és a dir, interès a conservar el patrimoni de generacions futures sense detriment dels espais que habiten, en termes de salubritat ambiental i social, en què consisteix la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). I, en segon lloc, Bon Govern (BG), entenent com a tal el deure de complir la Llei al comandament dòrgans de govern tant internament diligent, transparent i obert a la participació, com allunyat de la corrupció exterior i qualsevol tipus de delicte.

  La nostra solució tecnològica promou l'eficiència sostenibilitat agilitat

  La nostra solució tecnològica és promoguda per un govern responsable que, des d’un ferm compromís de compliment al seu interior i cap a l’exterior, procura la sostenibilitat ambiental i social, convertint l’oficina de farmàcia en agent cooperador a la descarbonització i la descontaminació i reforçant la seva assistencial.

  Per la seva reducció de moviments de pacients i consumidors, o de missatgeria, entre totes les oficines de farmàcia que interconnecta, la nostra xarxa digital contribueix a la reducció de petjada de carboni de la distribució Healthcare, així com a la funció de proveïment de fàrmacs i productes sanitaris o de parafarmàcia, a la digitalització d’aquesta funció i a la creació de sinergia assistencial entre establiments prestadors de serveis d’interès sanitari, recolzant el seu manteniment en el mercat.

  La gestió de LUDA prevé l’incompliment en qualsevol àmbit legal que vinculi a la implantació i funcionament la xarxa digital, com a eina tecnològica i com a producte de mercat, romanent atent el seu govern al més rigorós codi de conducta ètica en relació amb les autoritats sanitàries i competencials que regulen l’activitat dels seus clients i partners, així com les que protegeixen pacients i consumidors, atenent l’agenda ONU d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

  ESG en LUDA:

  En el medi ambient, la nostra eina ajuda a reduir les emissions de gasos efecte d’hivernacle que produeix el canvi climàtic, ja que LUDA adreça a la farmàcia més pròxima que tingui disponible la comanda de parafarmàcia per a la seva dispensació, generant així una reducció dels desplaçaments i la seva petjada de carboni. També ajudem a reduir els residus que es produeixen en la farmàcia per la caducitat de productes no localitzats o, en els domicilis, per selecció fallida de productes parafarmacèutics equivalents.

  Gràcies a les 340.000 referències que disposem en la nostra eina, reduïm el percentatge de comandes rebutjades o triades en substitució del desitjat, permetent millorar la sostenibilitat ambiental de l’última milla en el sector farmàcia, evitant recorreguts llargs o fallits i que consumidors de parafarmàcia es vegin forçats a triar productes diferents del que realment buscaven i que acabin rebutjant-se.

  En àmbit social, la nostra xarxa s’integra en el model de farmàcia mediterrània, més eficaç i eficient en el proveïment, afavorint l’adherència a tractaments i reduint l’estrès de pacients a la cerca, modernitzada digitalment i, així, econòmicament més sanejada.

  L’ús de la xarxa digital contribueix a la sostenibilitat social de l’última milla per:

  • Garantir el proveïment, fruit de la immediatesa i capil·laritat, aconseguint:
   • Afavorir l’adherència a tractaments, reduint l’estrès i el desànim de la cerca pel pacient.
   • Possibilitar millor elecció gràcies a les més de 340.000 referències de productes de les quals LUDA disposa.
   • Racionalitzar el consum, ja que aquesta millor elecció afavoreix la reducció de compres innecessàries i la conseqüent regulació de l’oferta.
  • Trencar la bretxa digital, respecte a la qual LUDA no sols ofereix la xarxa digital com a desenvolupament tecnològic en si, sinó el seu servei d’assistència a farmàcies adherides i formació, a través de LUDA ACADEMY.
  • Consolidar cultura de familiaritat en deslocalitzar grans magatzems centralitzats cap a les farmàcies distribuïdes per diferents punts de les ciutats i incidint amb això en:
   • El reequilibri de les oportunitats de les oficines de farmàcia més febles dins del teixit econòmic.
   • La dispensació de medicaments en oficines de farmàcia pròximes i en l’entorn de la qual s’afavoreix l’establiment d’altres serveis assistencials.
    • Venda parafarmacèutica en línia, de major immediatesa.

  A més d’atendre voluntàriament les referències ambientals i socials, LUDA Partners descriu els seus riscos de compliment amb relació tant al legislat i obligatori en matèria de:

  1. Règim Empresarial General

  2. Competència

  3. Publicitat de producte farmacèutic regulat

  En relació amb el primer, LUDA atén obligacions societàries, financeres o comptables, i les laborals, comunes a altres empreses.

  En matèria de competència, LUDA s’até a 3 regles:

  1. Preferència a la farmàcia més pròxima

  2. No es comparen preus (en parafarmàcia)

  3. No es venen dades

  Respecte a publicitat lícita i regulatory farmacèutic, LUDA s’assegura d’informar sobre que:

  • És sempre el farmacèutic el que dispensa medicament i controla els productes de parafarmàcia.
  • Els productes estan emmagatzemats i resguardats en les condicions de seguretat necessàries.
  • Els productes són manipulats per professionals del sector (farmacèutics).
  • El professional farmacèutic pot oferir el seu coneixement i experiència si el pacient recull els productes en la farmàcia.

  De quina forma contribuïm a la sostenibilitat?

  En LUDA som conscients de la cura i protecció del medi ambient, per això contribuïm al compliment de l’objectiu número 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS): Acció pel clima. Impulsem la reducció de gasos hivernacles per mitjà de la disminució en la distància dels recorreguts i la reducció de comandes rebutjades de la següent manera:

  Recorreguts de 3 km

  Recorreguts de 3 km

   

  Recorreguts de 20-30 min que promouen l’ús de mitjans de transport amb menor impacte mediambiental com bicicleta, patinet o altres vehicles elèctrics. El client pot recollir-lo a la farmàcia estalviant així l’enviament.

  Reducció de comandes rebutjades

  Reducció de comandes rebutjades

  S’estima que un 8% de comandes són rebutjades i, gràcies a LUDA, aquesta xifra es pot reduir fins a arribar a un 1,5%. Una disminució en comandes rebutjades significa menors desplaçaments extra i menor pol·lució.

  Uneix-te a la Xarxa Digital de Farmàcies, ajuda els teus pacients i augmenta les teves vendes online de parafarmàcia